Lớp 12

Các môn: Toán học, vật lý học, hóa học, sinh học, văn học, Tiếng anh học

Học toán lớp 12

Giải tích học: ứng dụng đạo hàm, hàm số lũy thừa,Hàm số mũ và hàm số logarit,Nguyên hàm,Tích phân,Số phức

Hình học 12: Khối đa diện; Mặt nón, mặt trụ, Mặt cầu; Phương pháp tọa độ trong không gian

Threads
381
Messages
393

Học Tiếng Anh lớp 12

Threads
10
Messages
10
Threads
10
Messages
10

Thông tin giáo dục

Cập nhập thông tin giáo dục
Threads
4
Messages
4
Threads
4
Messages
4