Chuyên đề toán học lớp 11

Hoc Lop

Administrator
Staff member
#1
Chương 1: Phép dời hình và phép đồng dạng trong mặt phẳng
 • Bài 1: Phép biến hình
 • Bài 2: Phép tịnh tiến
 • Bài 3: Phép đối xứng trục
 • Bài 4: Phép đối xứng tâm
 • Bài 5: Phép quay
 • Bài 6: Khái niệm về phép dời hình và hai hình bằng nhau
 • Bài 7: Phép vị tự
 • Bài 8: Phép đồng dạng
Chương 2: Đường thẳng và mặt phẳng trong không gian. Quan hệ song song
 • Bài 1: Đại cương về đường thẳng và mặt phẳng
 • Bài 2: Hai đường thẳng chéo nhau và hai đường thẳng song song
 • Bài 3: Đường thẳng và mặt phẳng song song
 • Bài 4: Hai mặt phẳng song song
 • Bài 5: Phép chiếu song song. Hình biểu diễn của một hình không gian
Chương 3 : Vectơ trong không gian. Quan hệ vuông góc trong không gian
 • Bài 3 : Đường thẳng vuông góc với mặt phẳng
 • Bài 4 : Hai mặt phẳng vuông góc
 • Bài 5 : Khoảng cách
 
Last edited: