hàm số mũ

 1. Học Lớp

  casio Bài 17: Kỹ thuật casio tính nhanh bài có tham số mũ và logarit

  I. PHƯƠNG PHÁP Bước 1: Cô lập m đưa về dạng $m \ge g\left( x \right)$ hoặc $m \le g\left( x \right)$ Bước 2: Đưa bài toán ban đều về bài toán giải phương trình, bất phương trình đã học. II. VÍ DỤ MINH HỌA Câu 1-[Thi thử chuyên KHTN lần 2] Tìm tập hợp tất các các giá trị của m để phương trình...
 2. Học Lớp

  Tài liệu 27 chuyên đề Hàm số lũy thừa, mũ và logarit

  Tải về - 50 câu trắc nghiệm về hàm số mũ và logarit - Trần Thanh Minh Tải về - 100 bài toán trắc nghiệm hàm số mũ, hàm số logarit có đáp án – Phùng Hoàng Em Tải về - 100 câu trắc nghiệm hàm số lũy thừa, mũ và logarit - Bùi Thế Việt Tải về - 195 bài tập trắc nghiệm chuyên đề lũy thừa, mũ và...
 3. Học Lớp

  Toán 12 Công thức giải nhanh hàm số mũ và logarit

  Hàm số mũ, hàm số logarit và hàm số lũy thừa là phần quan trọng chương 2 lớp 12 sách Giải Tích. Để học tốt phần này các em cần nhớ rõ Công thức giải nhanh hàm số mũ, công thức giải nhanh hàm số lũy thừa và công thức giải nhanh hàm số logarit. Định nghĩa: Hàm số mũ là hàm số có dạng y= a$^{x}$ (...
 4. Học Lớp

  Toán 12 Giải nhanh hàm số mũ và hàm số logarit

  Hàm số mũ và hàm số logarit là bài quan trọng nhất thuộc chương 2 giải tích lớp 12. Bài viết này sẽ giúp học sinh hiểu rõ kiến thức về đồ thị hàm số mũ, đồ thị hàm số logarit. Được trình bày chi tiết từ cách tìm tập xác định hàm số mũ - logarit; sự biến điệu; tiệm cận và hình dạng đồ thị hàm số...
 5. Học Lớp

  Toán 12 Giải bài tập sgk toán lớp 12 Chương II HÀM SỐ LŨY THỪA HÀM SỐ MŨ VÀ HÀM SỐ LÔGARIT

  Bài 1. Lũy thừa Bài tập sgk toán lớp 12: Bài 1 trang 55 giải tích Bài tập sgk toán lớp 12: Bài 2 trang 55 giải tích Bài tập sgk toán lớp 12: Bài 1 trang 56 giải tích Bài tập sgk toán lớp 12: Bài 1 trang 56 giải tích Bài tập sgk toán lớp 12: Bài 1 trang 56 giải tích Bài 2. Hàm số lũy thừa Bài...
 6. Học Lớp

  Toán 12 Giải bài tập sgk toán lớp 12 bài số 7 trang 91 Ôn tập hàm số lũy thừa,hàm số mũ và hàm số logarit

  Giải bài tập sgk toán lớp 12 bài số 7 trang 91 Ôn tập hàm số lũy thừa,hàm số mũ và hàm số logarit Nghiệm của phương trình \({10^{log9}} = {\rm{ }}8x{\rm{ }} + {\rm{ }}5\) là A. \(0\) B. \(x = {1 \over 2}\) (C). \({5 \over 8}\) (D). \({7 \over 4}\) Lời...
 7. Học Lớp

  Toán 12 Giải bài tập sgk toán lớp 12 bài số 6 trang 91 Ôn tập hàm số lũy thừa,hàm số mũ và hàm số logarit

  Giải bài tập sgk toán lớp 12 bài số 6 trang 90 Bất phương trình mũ và bất phương trình lôgarit Số nghiệm của phương trình \({2^{2{x^2} - 7x + 5}} = 1\) là: (A). 0 (B). 1 (C). 2 (D). 3 Lời giải bài tập chi...
 8. Học Lớp

  Toán 12 Giải bài tập sgk toán lớp 12 bài số 5 trang 91 Ôn tập hàm số lũy thừa,hàm số mũ và hàm số logarit

  Giải bài tập sgk toán lớp 12 bài số 5 trang 90 Bất phương trình mũ và bất phương trình lôgarit Trong các hàm số: \(f(x) = \ln {1 \over {{\mathop{\rm sinx}\nolimits} }},g(x) = \ln {{1 + {\mathop{\rm sinx}\nolimits} } \over {\cos x}},h(x) = \ln {1 \over {\cos x}}\) Hàm số có đạo hàm là \({1...
 9. Học Lớp

  Toán 12 Giải bài tập sgk toán lớp 12 bài số 4 trang 91 Ôn tập hàm số lũy thừa,hàm số mũ và hàm số logarit

  Giải bài tập sgk toán lớp 12 bài số 4 trang 90 Bất phương trình mũ và bất phương trình lôgarit Cho hàm số \(g(x) = lo{g_{{1 \over 2}}}({x^2} - 5x + 7)\) . Nghiệm của bất phương trình là g(x) > 0 là: (A) \(x > 3\) (B) \(x < 2\) hoặc \(x > 3\) (C) \(2 < x < 3\)...
 10. Học Lớp

  Toán 12 Giải bài tập sgk toán lớp 12 bài số 3 trang 91 Ôn tập hàm số lũy thừa,hàm số mũ và hàm số logarit

  Giải bài tập sgk toán lớp 12 bài số 3 trang 90 Bất phương trình mũ và bất phương trình lôgarit Cho hàm số \(f\left( x \right){\rm{ }} = {\rm{ }}ln{\rm{ }}(4x{\rm{ }}-{\rm{ }}{x^2})\). Chọn khẳng định đúng trong các khẳng định sau đây: (A) \(f’ (2) = 1\) (B)...
 11. Học Lớp

  Toán 12 Giải bài tập sgk toán lớp 12 bài số 2 trang 91 Ôn tập hàm số lũy thừa,hàm số mũ và hàm số logarit

  Giải bài tập sgk toán lớp 12 bài số 2 trang 90 Bất phương trình mũ và bất phương trình lôgarit Chọn khẳng định sai trong các khẳng định sau đây: (A). \(ln x > 0 ⇔ x > 1\) (B) \(log_2x< 0 ⇔ 0< x < 1\) (C) \({\log _{{1 \over 3}}}a > {\log _{{1 \over 3}}}b \Leftrightarrow a > b > 0\) (D) \({\log...
 12. Học Lớp

  Toán 12 Giải bài tập sgk toán lớp 12 bài số 1 trang 91 Ôn tập hàm số lũy thừa,hàm số mũ và hàm số logarit

  Giải bài tập sgk toán lớp 12 bài số 1 trang 91 Ôn tập hàm số lũy thừa,hàm số mũ và hàm số logarit Tập xác định của hàm số \(y = \log {{x - 2} \over {1 - x}}\) là: (A) \((-∞, 1) ∪ (2, + ∞)\) B) \((1, 2)\) (C) \(\mathbb R \backslash {\rm{\{ }}1\} \)...
 13. Học Lớp

  Toán 12 Giải bài tập sgk toán lớp 12 bài số 8 trang 90 Ôn tập hàm số lũy thừa,hàm số mũ và hàm số logarit

  Giải bài tập sgk toán lớp 12 bài số 8 trang 90 Ôn tập hàm số lũy thừa,hàm số mũ và hàm số logarit Giải các bất phương trình a) \({2^{2x - 1}} + {\rm{ }}2{^{2x - 2}} + {\rm{ }}{2^{2x - 3}} \ge {\rm{ }}448\) b) \({\left( {0,4} \right)^x}-{\rm{ }}{\left( {2,5} \right)^{x + 1}} > {\rm{ }}1,5\) c)...
 14. Học Lớp

  Toán 12 Giải bài tập sgk toán lớp 12 bài số 7 trang 90 Ôn tập hàm số lũy thừa,hàm số mũ và hàm số logarit

  Giải bài tập sgk toán lớp 12 bài số 7 trang 90 Ôn tập hàm số lũy thừa,hàm số mũ và hàm số logarit Giải các phương trình sau: a) \({3^{x + 4}} + {\rm{ }}{3.5^{x + 3}} = {\rm{ }}{5^{x + 4}} + {\rm{ }}{3^{x + 3}}\) b) \({25^x}-{\rm{ }}{6.5^x} + {\rm{ }}5{\rm{ }} = {\rm{ }}0\) c) \({4.9^x} + {\rm{...
 15. Học Lớp

  Toán 12 Giải bài tập sgk toán lớp 12 bài số 6 trang 90 Ôn tập hàm số lũy thừa,hàm số mũ và hàm số logarit

  Giải bài tập sgk toán lớp 12 bài số 6 trang 90 Ôn tập hàm số lũy thừa,hàm số mũ và hàm số logarit Cho \({\log _a}b = 3,{\log _a}c = - 2\) . Hãy tính \(log_ax\) với: a) \(x = {a^3}{b^2}\sqrt c \) b) \(x = {{{a^4}\root 3 \of b } \over {{c^3}}}\) Lời giải bài tập chi tiết...
 16. Học Lớp

  Toán 12 Giải bài tập sgk toán lớp 12 bài số 5 trang 90 Ôn tập hàm số lũy thừa,hàm số mũ và hàm số logarit

  Giải bài tập sgk toán lớp 12 bài số 5 trang 90 Ôn tập hàm số lũy thừa,hàm số mũ và hàm số logarit Biết \({4^x} + {\rm{ }}{4^{ - x}} = {\rm{ }}23\). Hãy tính: \({2^x} + {\rm{ }}{2^{ - x}}\) Lời giải bài tập chi tiết \(\begin{array}{l}\,\,\,\,{\left( {{2^x} + {2^{ - x}}} \right)^2} = {\left(...
 17. Học Lớp

  Toán 12 Giải bài tập sgk toán lớp 12 bài số 4 trang 90 Ôn tập hàm số lũy thừa,hàm số mũ và hàm số logarit

  Giải bài tập sgk toán lớp 12 bài số 4 trang 90 Ôn tập hàm số lũy thừa,hàm số mũ và hàm số logarit Tìm tập xác định của các hàm số: a) \(y = {1 \over {{3^x} - 3}}\) b) \(y = \log {{x - 1} \over {2x - 3}}\) c) \(y = \log \sqrt {{x^2} - x - 12} \) d) \(y = \sqrt {{{25}^x} - {5^x}} \) Lời giải...
 18. Học Lớp

  Toán 12 Giải bài tập sgk toán lớp 12 bài số 3 trang 90 Ôn tập hàm số lũy thừa,hàm số mũ và hàm số logarit

  Giải bài tập sgk toán lớp 12 bài số 3 trang 90 Ôn tập hàm số lũy thừa,hàm số mũ và hàm số logarit Hãy nêu các tính chất của hàm số mũ và hàm số logarit Lời giải bài tập chi tiết *) Tính chất của hàm số mũ: *) Tính chất của hàm số logarit:
 19. Học Lớp

  Toán 12 Giải bài tập sgk toán lớp 12 bài số 2 trang 90 Ôn tập hàm số lũy thừa,hàm số mũ và hàm số logarit

  Giải bài tập sgk toán lớp 12 bài số 2 trang 90 Ôn tập hàm số lũy thừa,hàm số mũ và hàm số logarit Hãy nêu các tính chất của hàm số lũy thừa Lời giải bài tập chi tiết
 20. Học Lớp

  Toán 12 Giải bài tập sgk toán lớp 12 bài số 1 trang 90 Ôn tập hàm số lũy thừa,hàm số mũ và hàm số logarit

  Giải bài tập sgk toán lớp 12 bài số 1 trang 90 Bất phương trình mũ và bất phương trình lôgarit Hãy nêu các tính chất của lũy thừa với số mũ thực Lời giải bài tập chi tiết Tính chất của lũy thừa với số mũ thực: Cho \(a, b\) là những số thực dương; \(α, β\) là những số thực tùy ý. Khi đó ta có...
Loading...